logo

diensten

Administratie

Wanneer u een nieuwe activiteit opstart, dan zorgen wij er voor dat u met alle formaliteiten in orde bent.
Zo begeleidt onze administratieve afdeling u met plezier door alle administratieve instanties.
U kan blindelings op hen vertrouwen voor volgende wettelijke verplichtingen :

 • Inschrijving van uzelf en/of uw vennootschap bij een Sociaal Secretariaat en sociale kas;
 • Inschrijving van uzelf en/of uw vennootschap bij de Kruispunt Bank der Ondernemingen en bij de BTW-administratie bij aanvang van uw activiteit;
 • Aanvraag van diverse vergunningen (zoals eetwareninspectie, erkenning aannemer, .....);
 • Publicaties in het Belgisch Staatsblad (zoals wijziging bestuurders en/of zetel vennootschap);
 • Melding wijzigingen aan de voorgaande instanties;

Op deze manier kan u zich focussen op hetgeen waarin u goed bent, namelijk het leiden van uw bedrijf.

Accountancy

Uw vaste accountant en uw vaste accountancy-medewerker groeien mee met uw bedrijf en uw cijfers.
Zij zijn vertrouwd met uw persoonlijke noden en verlangens.
Hun taken zijn divers en sluiten het nauwst aan bij uw dagdagelijkse noden.
Zo kunnen zij voor u volgende terugkerende taken vervullen :

 • Het voeren van de volledige boekhouding;
 • Indienen van BTW- (en Intrastat) aangiftes;
 • Opmaken van tussentijdse toestanden en begeleiding bij voorafbetalingen;
 • Het begeleiden van de jaarafsluiting;
 • Opmaak van de jaarrekening en haar fiscale bijlagen;
 • Assistentie bij allerhande fiscale controles ;

Deze jaarrekening wordt met u besproken binnen onze vertrouwensrelatie, fundament van onze samenwerking en verdere uitbouw van uw bedrijf.
Uiteraard staan zij ook ter uwe beschikking voor meer specifieke opdrachten zoals :

 • Waardebepalingen van ondernemingen;
 • Opstellen van budgetten en financiële planning van uw onderneming;
 • Assistentie bij de opmaak van kredietdossiers voor de bank;
 • Begeleiding bij overnames en familiale opvolgingen.

Fiscaliteit

“Geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt ! “ is een eeuwenoud gezegde ...
“Doch ook niets meer ! ” voegen wij er graag aan toe.

Onze belastingconsulenten beschikken over de kennis en de specialisatie om voor u en uw bedrijf het maximum te halen uit uw inspanningen.
Zij begeleiden u en uw bedrijf dan ook in alle fiscale domeinen (zoals B.T.W., Personen-, Vennootschaps-, en Rechtspersonenbelasting). Deze domeinen op elkaar afstemmen en voor u optimaliseren vormt voor hen een uitdaging die zij graag voor u aangaan. Zonodig bepleiten zij uw gelijk tegenover alle fiscale instanties.
Ook wanneer uw bedrijvigheid de landsgrenzen zou overschrijden, blijven zij u volgen. Zo kan u blijvend op hen rekenen bij het opzetten van bedrijfsvestigingen in het buitenland, de toepassing van de belastingverdragen, en de internationale fiscaliteit, welke hieraan gekoppeld is.
Samengevat kan u bij onze belastingconsulenten terecht voor volgende diensten :

 • Algemene assistentie in fiscale aangelegenheden;
 • Vertegenwoordiging bij fiscale instanties (o.m. voor afsluiten van akkoorden, indienen en afhandelen van bezwaarschriften, edm.);
 • Tax planning en fiscale optimalisatie, zowel voor uzelf als uw bedrijf;
 • Vermogensplanning;
 • Fiscale begeleiding bij overnames en familiale opvolging;
 • Toepassing van belastingverdragen en internationale fiscaliteit.
In de uitvoering van deze taken blijft u als ondernemer centraal staan en wordt er steeds de nodige aandacht geschonken aan uw persoonlijke noden en uw toekomstvisie.

Juridisch

‘Had ik maar de kleine lettertjes gelezen !' is meestal de startzin van slecht nieuws.

Onze juristen willen u hiervoor behoeden door u in eerste lijn bij te staan bij al uw juridische vragen.
Zij zijn dan ook uitgelezen onderlegd in het vennootschapsrecht, het burgerlijk recht, het successie- en registratierecht. Deze expertise laat hen dan ook toe om accuraat op al uw vragen omtrent uw persoonlijke positie te antwoorden, evenals om de goede werking van uw vennootschap te garanderen, en dit niet enkel in theorie.
Dankzij hun gedegen notariële scholing zullen zij u niet alleen de juiste informatie verschaffen, maar zullen zij er tevens op toezien dat al uw juridische wensen ook correct vertaald worden in contracten en notariële akten. Hierbij worden de kleine lettertjes gedegen onder de loep genomen ...
Maar ook voor uw dagelijkse werking van uw bedrijf kan u bij hen aankloppen.
Zij zullen u eerste lijnsbijstand verlenen bij eventuele juridische aangelegenheden, en waar nodig, zullen zij u verder verwijzen naar meer gespecialiseerde collega’s.
Concreet kan u bij hen terecht voor al uw vragen inzake :

 • Familiaal recht (huwelijkscontracten, schenkingen, maatschappen, ...);
 • Erfrecht (successieplanning, testamenten, ....);
 • Vennootschapsrecht (gaande van oprichting tot ontbinding);
 • Huurwetgeving;
 • Contracten allerhande, zoals er zijn : verkoop van aandelen, huurcontracten, overdracht handelsfonds, pensioenbeloftes,
 • Begeleiding bij fusies, overnames, splitsingen, ...
 • Begeleiding bij familiale regelingen;

Doordat zij nauw verbonden zijn aan uw dossier, weten zij de juiste nuances te leggen.
Hun oplossing is steeds maatwerk waarbij uw persoonlijke wensen worden afgestemd op het juridisch haalbare.

Werkwijze

Onze Visie wordt werkelijkheid in de dagdagelijkse werking van JAREFIN.

Om onze dienstverlening naar u toe te optimaliseren, wordt uw dossier toegewezen aan een dossierbeheerder en een accountancy-medewerker.
Op deze wijze kunnen wij u permanentie verzekeren en beschikt u steeds over een aanspreekpunt binnen JAREFIN die u met de nodige dossierkennis te woord kan staan.

Fiscale en juridische ondersteuning

Zonodig kunnen onze medewerkers intern verder overleg plegen met de fiscale en/of juridische diensten van JAREFIN zodat uw vraag steeds vanuit alle oogpunten wordt benaderd.
Wij zijn er immers van overtuigd dat beide complementaire domeinen voor u een meerwaarde betekenen en voor ons een troef uitmaken.
Door deze werkwijze kunnen wij u een maximale efficiëntie en rechtszekerheid aanbieden.
Onze fiscale en juridische diensten kan u uiteraard ook rechtstreeks contacteren voor elke vraag die specifiek hun domein aanbelangt.

Resultaat

Door deze werkwijze kunnen wij u een maximale efficiëntie en rechtszekerheid aanbieden.

Door deze vaststaande structuur weet onze administratieve afdeling steeds wie u van dienst kan zijn en/of waar deze persoon gecontacteerd kan worden.

Opleiding

Tot slot worden al onze medewerkers permanent opgeleid, zowel intern als extern, en worden zij onmiddellijk in kennis gesteld van wijzigingen in de wetgeving.

Bibliotheek

Onze fiscale en juridische diensten beschikken bovendien over een uitgebreide bibliotheek en diverse databanken